Bestyrelse m.f.


alle e-post adresser = @taarbaek-sejlklub.dkBestyrelse

Formand

Jens Stephensen

Taarbæk Strandvej 45

2930 Klampenborg

+45 4045 4535 /

formand @

Næstformand /

Webmaster

Thomas Thue

Skovvej 15

2930 Klampenborg

+45 4261 6100 /

naestformand @

Kasserer

Bjarne Reidar Jørgensen

Edelslundsvej 1a, 1. th.

2930 Klampenborg

+45 2445 2931 /

kasserer @

Kapsejladsudvalg

Jens Scheller Andersen

Kirsebærlunden 3

3460 Birkerød

+45 4025 5748

kapsejlads @

Hovmester / Seniorskole-

repræsentant

Anton Wester

Taarbæk Strandvej 52C

2930 Klampenborg

+45 2078 3954 /

hovmester @

Sekretær

Jens Stage Petersen

Taarbæk Strandvej 52 B

2930 Klampenborg

+45 2078 0490 /


Juniorleder

Jørgen Ring

Lorentzensvej 7, 2.

2930 Klampenborg

+45 2023 4543 /

yngling @

Bådansvarlig

Torsten Rasmussen

Kildevej 4

2840 Holte

+45 2030 4720 /

baad @

Husudvalg
Hovmester

Anton Wester

Taarbæk Strandvej 52C,

2930 Klampenborg

+45 2078 3954 /

hovmester @


Medlem

Thomas Thue

Skovvej 15,

2930 Klampenborg


+45 4261 6100

naestformand @

VacantUdlejning af klubhus

Wanda Heilesen

Skovvej 15,

2930 Klampenborg


klubhus @

Aktivitetsudvalg
Formand

Jens Stage Petersen

Taarbæk Strandvej 52b, 2930 Klampenborg

+45 2078 0490 /


Medlem

Thomas Thue

Skovvej 15,

2930 Klampenborg

+45 4261 6100 /

naestformand @

Medlem

Anton Wester

Taarbæk Strandvej 52C,

2930 Klampenborg

+45 2078 3954 /

hovmester @


Medlem

Katrine Elvstrøm Krause


Gammel Kalkbrænderi Vej 20, 2.th, KBH Ø

+45 22850679 / katrine2308 @ gmail.com

Kapsejladsudvalg
Formand

Jens Scheller Andersen

Kirsebærlunden 3

3460 Birkerød

+45 4025 5748

kapsejlads @


Medlem

Allan Dan Jensen

Skærsommervej 5,

2930 Klampenborg

+45 2943 6150 /

jollehavn @


Medlem

Dean Olsen

Hjortekærsvej 159,

2800 Kgs. Lyngby


+45 4064 3763 /

dean @ olsen.mail.dk


Aftenmatch
Dommer

Anton Wester

Taarbæk Strandvej 52C,

2930 Klampenborg

+45 2078 3954 /

hovmester @

Dommer

Jens Stage Petersen

Taarbæk Strandvej 52b, 2930 Klampenborg

+45 20780490 /

Mål og kontrol
Klubmåler

Allan CorneliusJuniorudvalg
Juniorleder

Jørgen Ring

Lorentzensvej 7, 2.,

2930 Klampenborg


+ 45 2023 4543 /

yngling @

Medlem

Carl Vilhelm Bech

Medlem

Amalie Hallager

Strandparksvej 3, 2. tv.

2900 Hellerup

junior @ taarbaek-sejlklub.dk

Optimisttræner

Ditlev Kenting Hansen

Skovvej 3A,

2930 Klampenborg


+45 3177 5850 / ditlevkentinghansen @ gmail.com

Optimisttræner

Jens Zacho

Fortunparken 6,

2800 Kgs. Lyngby


+45 2099 1328 /

jens @ fam-zacho.dk


Seniorskoleudvalg
Seniorskoleleder

Casper Strunge
+45 2396 0267 / senior @

Medlem


Niels Bartholin+45 5156 1312 / nbartholin @ yahoo.dk

Medlem

Vagn Bidstrup


+45 4027 9306 /

vagn.bidstrup @ gmail.com


Medlem

Ebbe Kristensen


+ 45 4011 2216 /

ebbe-kristensen @ hotmail.com

Bestyrelsesrepræsentant

Anton Wester

Taarbæk Strandvej 52C,

2930 Klampenborg


+45 2078 3954 /

hovmester @

Jollehavn
Havnefoged for jollehavnen

Allan Dan Jensen

Skærsommervej 5,

2930 Klampenborg

+45 2943 6150 /

jollehavn @


Havnefoged for kajakpladser

Peter Nørgaard

Skovvej 6, 2. Tv.,

2930 Klampenborg


+45 28567839 /

kajak @


Administration
Kasserer

Thorkild Riising

Taarbæk Strandvej 47,

2930 Klampenborg


+45 2140 3519 /

kasserer @

Medlemsadministrator

Vibeke Larsen

Taarbæk Strandvej 58, st. Th.,

2930 Klampenborg

+45 4198 3410 /

medlemsadm @